Hämeenlinnan Ampumaseura

Tietoa Hämeenlinnan Ampumaseurasta

Yleistä

Hämeenlinnan Ampumaseura on perustettu vuonna 1875.

Urheilullisuus

Toiminnan tarkoituksena on kasvattaa lapsia, nuoria ja aikuisia terveelliseen ja liikunnalliseen elämäntapaan joko harrastuksen tai kilpaurheilun merkeissä.

Yksilöllisyys

Valmennusohjelmat laaditaan vastaamaan yksilön tarpeita ja tavoitteita huomioiden kasvun ja kehityksen vaiheet.

Yhteisöllisyys

Ryhmässä harjoittelu kasvattaa urheilijoiden vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Opitaan arvostamaan toisia urheilijoita ja muita toimijoita urheiluyhteisössä.

Eettisyys

Seurassa noudatetaan reilun pelin sääntöjä. Ohjaajien ja valmentajien ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä huolehditaan valmennuksen laadun ja turvallisuuden lisäämiseksi. Toiminta perustuu suvaitsevuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja moniarvoisuuteen.

Seuraavia kohtia halutaan painottaa toiminnassa:
Harrastajamääriä kasvatetaan edelleen hallitusti niin, että ohjauksen ja valmennuksen korkea laatu edelleen säilyy.

  • Ohjaajien perehdytyksessä korostetaan kasvatusvastuuta, lapsien urheilullista innostamista ja harjoitusten tehokkuuden lisäämistä. Ohjaajia kannustetaan kouluttautumaan seuran koulutussuunnitelman mukaisesti.
  • Pelisääntökeskustelut käydään kaikissa ryhmissä ja sääntöjä kerrataan säännöllisin väliajoin.
  • Vanhempia aktivoidaan mukaan lasten harrastukseen ja heille tiedotetaan lasten omatoimisen liikkumisen tärkeydestä.
  • Lasten urheilullista kehitystä ja innostusta seurataan tarkoin ja lapset sijoitetaan heidän kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisiin ryhmiin.
  • Toimintavuoden keskeinen painopistealue on junioreiden urheilullisen menestyksen parantaminen. Tätä seurataan SM-kisojen, Helsyn kisojen, Seuracupin, SUL:n nuorisotoimintakilpailun ja luokkarajojen perusteella.

Tehdään yhteiset pelisäännöt, joiden mukaan harjoituksissa toimitaan.
Säännöillä varmistetaan toiminnan turvallisuus, tasapuolisuus ja että kaikilla on mukavaa harjoituksissa.

Vammaisammunta

Seuran ilma-aserata on pyritty muovaamaan mahdollisimman esteettömäksi. Radalle pääsee pyörätuolilla kahtakin eri reittiä. 

Toimintasuunnitelma 2022

Hämeenlinnan Ampumaseura ry:n toimintasuunnitelman voit ladata luettavaksi alla olevasta linkistä.

Toimintasuunnitelma 2022