Kultahiput

Ampumaurheilun alle 14-vuotiaiden seuratoimintaa kutsutaan Kultahipputoiminnaksi.

Kultahipputoiminnan tarkoitus on luoda lapsille mahdollisuuksia olla mukana ampumaurheilun seura- ja kilpailutoiminnassa. Kultahipputoiminnan sisältö, kilpailutoiminta ja ampumalajit on suunniteltu huomioiden lasten ja nuorten omat lähtökohdat, tarpeet ja valmiudet.

Tukiammunta on harjoittelumuoto, jonka avulla aloittelijat ja lapset pääsevät helposti jyvälle uudesta harrastuksestaan. Asetta kannattelevat tuet helpottavat ammunnan perusasioiden, kuten tähtäyksen ja liipaisun, oppimista. Kultahippukilpailuissa tukien käytäminen on sallittu.

Kaikkien mukana olevien aikuisten tulee muistaa että ampumaharrastus ja kilpaileminen on lasten oma juttu!

Sivun lopussa on videolinkki, jossa esitellään kultahipputoimintaa.

Kilpailut kultahipputoiminnassa

Kilpaileminen tuo väriä harrastukseen

Lapset aloittavat kilpailemisen yleensä Kultahippukilpailuista. Tytöt ja pojat ampuvat ikäluokittain samassa sarjassa. Kilpailukausi käsittää aikavälin 1.1.-31.12. Ampuja saa ko. kilpailukauden aikana täyttää enintään sarjan mukaisen maksimi-iän. Kultahipuille järjestetään maakunnallisia ja alueellisia kultahippukilpailuja sekä vuosittain valtakunnallinen Kultahippufinaali.

Kilpailut lapsia varten

Lasten ja nuorten kilpailutapahtumissa kiinnitetään huomiota kilpailuilmapiiriin ja tulosvertailua ei kisoissa korosteta. Hyvässä kilpailussa on myös oheisohjelmaa. Kaikille osallistujille tulisi jäädä kilpailusta hyvä mieli ja kivoja muistoja. Mukana olevien aikuisten on hyvä muistaa, että Kultahippukilpailut ovat nuoria ampujia varten, ja siellä toimitaan heidän ehdoillaan.

Kilpailumatkoilta elämyksiä

Kilpailumatkat ovat monille lapsille ja nuorille elämyksiä. Kilpailun ja sen tuoman jännityksen lisäksi yhdessäolo seurakavereiden ja muiden samaa lajia harrastavien lasten ja nuorten kanssa on mukavaa. Kilpailut ovat hyvä syy lähteä porukalla reissuun!

Tukiammunnasta aloitetaan

Kultahippukilpailuissa saa käyttää ampumakouluissa jo tutuksi tulleita ampumatukia.

Lapset ja vasta-alkajat aloittavat ampumisen ilma-aseilla istuma-asennosta kiinteää pöytätukea apunaan käyttäen. Tuki helpottaa aseen kannattelua ja näin ampuja voi keskittyä ammunnan perusasioihin eli tähtäämiseen ja liipaisuun.
Pystyasennon harjoittelu aloitetaan vasta kun perusasiat on opittu ja kun ampujan voimataso on riittävä. Apuna pystyasentoa opeteltaessa voidaan käyttää vastapainotukea, joka keventää aseen painoa ja helpottaa näin aseen kannattelua.

Ruutiaseilla aletaan ampua vasta kun perusteet ilma-aseilla on opittu. Ruutiasekausi on kesällä. Pienoiskiväärissä ammutaan makuulta kiinteää tukea apuna käyttäen. Pienoispistoolilla ammutaan istuma-asennosta tai seisten käyttäen joko 3-piste- tai vastapainotukea.

Pidempään harrastaneet saavat ampua myös ilman tukia, jos kokemus ja fyysinen kehitys sen sallivat. Turvallisuusasiat on aina pidettävä mielessä ja kilpailuissa ei saa ampua ilman tukea jollei sitä ole harjoituksissa jo harjoiteltu.

Kultahippujen materiaalit ja vakuutukset

Materiaalit

Perustekniikan oppaat sopivat hyvin jaettaviksi ampumakoululaisille ja heidän vanhemmilleen. Voit tilata itsellesi ilmakiväärin ja ilmapistoolin oppaat alla olevien ohjeiden mukaisesti. Oppaiden hinta on 2€/kpl.

Kaikkiin lähetyksiin lisätään postikulut. Tilaa nettilomakkeella tai soita SAL:n toimistolle puh. (0400) 930527.

Vakuutukset kuntoon!
Alle 16-vuotiaat ampumaurheilukoululaiset vakuutat kätevimmin Kultahippupassilla.  Lue lisää

Kultahippupassin voit tilata tästä.

Vakuutusturva yli 16-vuotiaille ja aikuisille
16-20 –vuotiaat nuoret saavat Sporttiturva –vakuutuksen ja kilpailuluvan lunastamalla SAL:n nuorisolisenssin. Aikuiset voivat valita joko aikuisten kilpailulisenssin tai harrastelisenssin, jotka molemmat sisältävät Sporttiturva –vakuutuksen. Harrastelisenssi ei sisällä kilpailuoikeutta ja on näin halvempi kuin kilpailulisenssi.

Myös ohjaajat on vakuutettu
SAL:n jäsenseurojen toimihenkilöt ja ohjaajat on vakuutettu Tuplaturva –vakuutuksella, joka kattaa seuran toiminnassa toimihenkilöille, ohjaajille ja talkoolaisille sattuneet tapaturmat. Tuplaturvaan kuuluu myös vastuuvakuutus kolmannelle osapuolelle aiheutetusta tapaturmasta tai vahingosta.

Kysy, jos et tiedä!
Lisää tietoa vakuutuksista saat Ampumaurheiluliitosta ja vakuutusyhtiö Pohjolasta.

Ohjaajakoulutus

Kurssin kesto on 16h. Siihen kuuluu itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä opiskelu (8h) ja lajiosa (8h) käytännön harjoitteluna ampumaradalla. Ohjaajakoulutukseen voi osallistua kuka tahansa (yli 14v.), joka on kiinnostunut lasten ja nuorten tukiammunnasta ja ampumaurheilukoulun toiminnasta.

Verkko-oppimisympäristössä opiskelu

Itseopiskelukurssi koostuu seuraavista osa-alueista
1. Ohjaajana toimiminen
2. Ohjaajan rooli
3. Ohjaaminen ja harjoituksen rakenne
4. Kultahippusäännöt
5. Ampumaurheilukoulun suunnittelu ja markkinointi

Kolme ensimmäistä ohjaamiseen liittyvää osiota koostuvat ampumaurheilukoulun toimintaan liittyvästä materiaalista, Tervetuloa Ohjaajaksi -videosta sekä aiheeseen liittyvistä kysymyksistä. Materiaali löytyy alustalta PDF -muodossa, johon voi tehdä merkintöjä. Lisäksi materiaali löytyy kuunneltavana videona. Tervetuloa Ohjaajaksi -video on Olympiakomitean tekemä kaikille lajeille yhteinen video, mikä on tarkoitettu aloitteleville ohjaajille.

Säännöissä perehdytään tukiammuntaan. Tavoitteena on ohjeistaa ja opastaa toimimaan annettujen ohjeiden ja komentojen mukaisesti ampumaurheilukoulussa ja kilpailutilanteissa. Osioon liittyy kultahippusääntöihin perehtyminen sekä niihin liittyviin kysymyksiin vastaaminen.

Ampumaurheilukoulun suunnitteluosiossa annetaan vinkkejä toiminnan käynnistämiseen tai nykyisen toiminnan tehostamiseen.

Lajipäivän sisältö
1. Turvallisuusasioiden huomioiminen

2. Kivääri- ja pistooliammunnan tukiammunnan perustekniikoiden opettaminen
3. Harjoitustapahtuman toteuttaminen

Ampumaurheilukoulussa on ensisijaisen tärkeää opettaa kaikille harrastajille turvallisuusasioiden huomioiminen heti alusta alkaen. Lajipäivän aikana katsotaan käytännössä, miten turvallisuus huomioidaan harjoitustilanteessa ja kilpailuissa.

Lajipäivä sisältää paljon käytännön lajiharjoittelua ja tukiammunnan perustekniikoiden ohjaamista. Tavoitteena on hallita tekniikoiden perusteiden opettaminen innostavasti ja turvallisesti. Samalla katsotaan, miten eri ampumasarjoissa (esim. 8IT ja 10IT) ammutaan eli harjoitellaan Kultahippusääntöjä käytännössä.

Tiedustelut
Timo Rautio
timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi
Puh. 040 8202300